Reiki healing / energimassage

Reiki Healing.

Ni kommer till mig eller jag kommer till er arbetsplats.

Ni ligger på en massagebänk eller sitter på en stol med kläderna på.                                      (Jag tar med mig min massage bänk ut till er arbetsplats.)

Jag håller / lägger mina händer på olika positioner på kroppen. Reiki healing är en holistic behandlings form så den arbetar både på den fyskiska och den psykiska delarna av kroppen. Det är bla hormonet oxytocinet som frisätts och den då minskar stress, ångest, depression och smärta. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet-livsenergi. Lusten, glädjen och orken, att se möjligheter och att se det positiva kommer tillbaka eller fylls på.

Obalanser uppstår inte över en natt utan byggs upp under en längre tid. Med min behandling blir blockeringar upplösta och kroppen kommer i balans igen

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Tid: 45-60 min

Se gärna längre ner på sidan om forskning kring Reiki.

IMG_0386

Mail: carola@naturkurcoachen.se

Tel: 070-3353185

Forskning kring Reiki

Just nu bedrivs det forskning om Reiki i Sydamerika, Indien, Spanien, Australien, Frankrike, England och USA. I England och USA bedrivs forskning på sjukhus av utbildad sjukvårdspersonal.

Än är studierna för få för att ge några säkra slutsatser. Men flera studier har visat att Reiki reducerar smärta. Andra studier, gjorda på äldre personer på hospis, visar på ökat välmående efter behandling. I ett annat äldreboende blev de äldre klarare i huvudet och piggare i kroppen efter Reikibehandlingar.

I Sverige finns flera entusiaster som är insatta i forskning kring Reiki och här nedan länkas till sidor med mer information:

Gun Moss Bjerlings forskningssida

Sofie Johansson Annergrens forskningssida

Annons